ตารางการใช้ห้องเรียน
ตารางการใช้ห้องเรียน ชีววิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.73 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 114 เคมี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.33 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 124 คอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.5 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 125 สืบค้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.13 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 201 นาฎศิลป์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.86 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 202 อังกฤษ3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.03 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 203 อังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.7 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 204 ภาษาไทย 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.03 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 205 สังคม 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.65 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 206 สังคมศึกษา 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.31 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 207 ภาษาไทย 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.45 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 208 ภาษาไทย 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.12 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 211 ศิลปะ ดนตรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.76 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 212 สังคมศึกษา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.98 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 213 คณิตศาสตร์ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.37 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 214 คณิตศาสตร์ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.1 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 215 อังกฤษ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.55 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 221 คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.92 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 222 ห้องรวมต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.75 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 223 วิทยาศาสตร์กายภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.27 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 224 ฟิสิกส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.15 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 225 ห้องรวมต่างประเทศ จีน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.42 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 226 ศูนย์ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.85 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 227 ศูนย์สังคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.44 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 228 ศูนย์อังกฤษ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.86 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 411 คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.93 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 412 SMT 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.67 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 413 SMT 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.49 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 414 SMT 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.21 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 415 ห้องรวม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.8 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 601 วิทยาศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.04 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 602 ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.49 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 603 การงาน 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.25 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 604 การงาน2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.8 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 605 ศิลปะ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.63 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 606 สุขศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.13 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 607 สังคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.76 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 701 คหกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.63 KB
ตารางการใช้ห้องเรียน 702 อุตสาหกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.28 KB