ตารางสอนครู เทอม 2 ปี 2565
สังคมศึกษา ฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.44 KB
สุขศึกษา พลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.13 KB
การงานพื้นฐานอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.12 KB
การงานพื้นฐานอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.7 KB
ภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.49 KB
สวนสนาม
ผู้บริหารโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.52 KB
รองผู้บริหารโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.9 KB
ภาษาไทย อัจจิมา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.21 KB
ภาษาไทย ประทีป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.08 KB
ภาษาไทย บ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.48 KB
ภาษาไทย หนึ่งฤทัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.51 KB
ภาษาไทย สุบ๊ะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.27 KB
ภาษาไทย ธ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.24 KB
คณิตศาสตร์ มยุรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.44 KB
คณิตศาสตร์ มลธิรา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.04 KB
คณิตศาสตร์ นันทรัตน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.73 KB
คณิตศาสตร์ อังคณา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.45 KB
คณิตศาสตร์ ภฤศพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.23 KB
วิทยาศาสตร์ จิราภรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.49 KB
วิทยาศาสตร์ โศรยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.29 KB
วิทยาศาสตร์ ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.01 KB
วิทยาศาสตร์ นุชญา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.32 KB
วิทยาศาสตร์ วรวุฒิ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.6 KB
วิทยาศาสตร์ ศิรวัชร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.9 KB
วิทยาศาสตร์ สายทิพย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.02 KB
วิทยาศาสตร์ สุทธินาญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.38 KB
วิทยาศาสตร์ อัญชลี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.2 KB
วิทยาศาสตร์ นางสาวยูสรอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.47 KB
วิทยาศาสตร์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.58 KB
วิทยาศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.87 KB
สังคมศึกษา ฯ นพพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.91 KB
สังคมศึกษา ฯ ปานชนก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.14 KB
สังคมศึกษา ฯ รอฮานะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.36 KB
สังคมศึกษา ฯ สุมาลี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.09 KB
สังคมศึกษา ฯ อนุวัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.94 KB
สุขศึกษา พลศึกษา นิเวศน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.4 KB
สุขศึกษา พลศึกษา ฝีเส๊าะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.4 KB
สุขศึกษา พลศึกษา อิสรางค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25 KB
สุขศึกษา พลศึกษาโสรยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.92 KB
ศิลปะ สำราญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.22 KB
ศิลปะ หนึ่งฤทัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.11 KB
ศิลปะ อรพรรณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.4 KB
การงานพื้นฐานอาชีพ จิ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.01 KB
การงานพื้นฐานอาชีพ บรรเทิง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.58 KB
การงานพื้นฐานอาชีพ วิชาญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.4 KB
การงานพื้นฐานอาชีพ แววตา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.04 KB
การงานพื้นฐานอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.26 KB
การงานพื้นฐานอาชีพ สุเทพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.98 KB
การงานพื้นฐานอาชีพ อาณัติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.26 KB
ภาษาต่างประเทศ จารุวัฒน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.26 KB
ภาษาต่างประเทศ ซากีน๊ะห์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.86 KB
ภาษาต่างประเทศ ถนอม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.05 KB
ภาษาต่างประเทศ ปิยะรัตน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.49 KB
ภาษาต่างประเทศ พ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.45 KB
ภาษาต่างประเทศ พัสวัส ธารทอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.26 KB
ภาษาต่างประเทศ อับดลุฟาต๊ะห์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.39 KB
ภาษาต่างประเทศ ครูใหม่อังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.38 KB