หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.28 KB
แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ-PA-ตำแหน่งครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.76 MB
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 859.04 KB
ว3-54-หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯก่อนแต่งตัั้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 535 KB
ว4-60-แนวทางการพัฒนา-ขรก.บรรจุใหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 541.84 KB
ว17-56-การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.74 KB
ว27-55-หลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการสอบแ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631.24 KB