ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
แนวทางการคัดเลือกห้องเรียนประกันคุณภาพ โดยใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 851.97 KB 191662
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 125 KB 193834
คำอธิบายและผลการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 20.45 KB 193720
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 191781
แนวข้อสอบ o-net วิชาภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 191927
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 191790
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 266.03 KB 191750
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 191801
เอกสารข้อสอบ onet เรื่อง สถิติ statistics RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 191743
เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์มโครงงาน ตามรอยพระยุคลบาท Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 191702
โครงสร้างห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท Word Document ขนาดไฟล์ 44.69 KB 191751
เอกสารการอบรม
คู่มือการตั้งค่า Google Apps For Education Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 192472