ผู้บริหาร

นายเสนอ ใหมจุ้ย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มแผนงานงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนปากจ่าวิทยา ควนโส ควนเนียง 0-7424-1152
2 โรงเรียนควนเนียงวิทยา รัตภูมิ ควนเนียง 074-386443
3 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ คู จะนะ (074)890-505
4 โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม จะโหนง จะนะ 074894768
5 โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ สะพานไม้แก่น จะนะ 098-7737977
6 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ทับช้าง นาทวี 074595130
7 โรงเรียนธรรมโฆสิต นาหม่อม นาหม่อม 0-7431-0702
8 โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก บางกล่ำ บางกล่ำ 0-7432-8294
9 โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา ศูนย์ระโนด ระโนด ระโนด 0-7439-3005
10 โรงเรียนระโนดวิทยา ระโนด ระโนด 074-391017
11 โรงเรียนระโนดวิทยา...ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ระโนด ระโนด 074-391017ต่อ113,114
12 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา คูหาใต้ รัตภูมิ 074-256117
13 โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ วัดจันทร์ สทิงพระ 0-74485243
14 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม พังลา สะเดา 074-541294
15 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ควนลัง หาดใหญ่ 074-251886
16 โรงเรียนคูเต่าวิทยา คูเต่า หาดใหญ่ 074-256535
17 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ 0-7429-1674
18 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074-253272
19 โรงเรียนเทพา เทพา เทพา (074) 376302