ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน

 

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ที่ตั้งเลขที่ 64 หมู่ 3

ถนน จะนะ - นาทวี ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130

โทรศัพท์ 074 318168 โทรสาร 074 318 295 Email

Website WWW.CHANACHANU.AC.TH สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.3 มีเนื้อที่ 34ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่

ตำบลคู หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9

ตำบลแค หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8

ตำบลท่าหมอไทร หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 6

ตำบลน้ำขาว หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10

ตำบลป่าชิง หมู่ 2 หมู่ 5

ตำบลนาหว้า หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 6

ตำบลบ้านนา หมู 1 หมู่ 2 หมู่ 3

1.4 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

จากการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และศึกษาธิการอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2521 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ที่อำเภอจะนะ นายพิน อุไรกุล ศึกษาธิการอำเภอจะนะ และนายสะเบต หลีเหร็ม กำนันตำบลคู ในขณะนั้น ได้ประสานงานขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากประชาชนและสภาตำบลคูเพื่อขอรับบริจาคที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งมีผู้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาร่วมบริจาค คือ

1. นายเฟือน เกื้อนุ้ย บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่

2. นายนอง หนูสอน บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่

3. นายมะแอ สมะดอเล๊าะ บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่

4. นายปั้น เทพคง บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่

5. สภาตำบลคู บริจาคที่ดินจำนวน 14 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา โดยมีนายสะเบต หลีเหร็ม รับเป็นผู้อุปการะโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน

 

 

e-mail : Pdumkong@yahoo.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา ไทยคดีศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.84 KB