แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2564-2567
ปกแผนกลยุทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.41 KB
บทนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.66 KB
สภาพของโรงเรียน การวิเคราะห์SWOT
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 308.79 KB
ทิศทางการจัดการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.27 KB
ส่วนที่ 2(หน้า 14-39)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 456.44 KB
ส่วนที่ 2(หน้า 40-47)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.65 KB
ส่วนที่ 2(หน้า 48-57)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.99 KB
ส่วนที่ 2(หน้า 58-85)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 478.62 KB
ส่วนหน้า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.35 KB