ดาวโหลดเอกสารกลุ่ม
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.5 KB
แบบประเมินตามเกณฑ์ ว.6 สายผู้สอนและบริหารสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 697.21 KB
ตัวชี้วัดแบบบันทึกการประเมิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.38 KB
บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.05 KB