ดาวโหลดเอกสารกลุ่ม
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 284.5 KB
การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนครู เกณฑ์ใหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB