ราคากลางบ้านพักครู สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว)
แบบ ปร. 4(ก)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.8 KB
แบบ ปร. 5(ก)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.57 KB
แบบ ปร. 6(ก)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.77 KB