แบบเสนอโครงการ
แบบเสนอโครงการ ประจำปี 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-เป้าหมาย-อัตลักษณ์-และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ปี2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.5 KB
จุดเน้นสพม.16และค่านิยม12ประการ ปี2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29 KB
กลยุทธ์ของสพฐ ประจำปี2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 415 KB
มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปี2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.5 KB
แบบฟอร์มตารางโครงการ-แนวขวาง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35 KB
แบบเสนอโครงการ ปี 63
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.12 KB