ทบทวนความรู้ของลูก ๑
ทบทวนความรู้ของลูก

วัดแววความเป็นครู
วัดแววความเป็นครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.5 KB
เฉลยวัดแววความเป็นครู
เฉลยวัดแววความเป็นครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.5 KB
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปี48
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปี48
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.5 KB
เฉลย ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปี48
เฉลย ข้อสอบวิชาภาษาไทย ปี48
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.5 KB
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ตอน 2
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ตอน 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55 KB
เฉลย ข้อสอบคณิตศาสตร์ ตอน 2
เฉลย ข้อสอบคณิตศาสตร์ ตอน 2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 673.5 KB
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ตอน 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ตอน 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167 KB
เฉลย ข้อสอบคณิตศาสตร์ ตอน 1
เฉลย ข้อสอบคณิตศาสตร์ ตอน 1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 858.5 KB
ข้อสอบวิชาเคมี 48
ข้อสอบวิชาเคมี 48
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 351 KB
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 48
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 48
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 48
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 48
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.5 KB
ข้อสอบวิชาชีววิทยา 48
ข้อสอบวิชาชีววิทยา 48
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315 KB
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 48
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 48
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1012 KB
เฉลย ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 48
เฉลย ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 48
ข้อสอบวิศวกรรม 48
ข้อสอบวิศวกรรม 48
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.26 MB
เฉลย ข้อสอบวิศวกรรม 48
เฉลย ข้อสอบวิศวกรรม 48
ชีววิทยา O & A - NET 48
ชีววิทยา  O & A - NET 48
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.72 MB
ชีววิทยา O & A - NET 42
ชีววิทยา  O & A - NET 42
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ชีววิทยา O & A - NET 43
ชีววิทยา  O & A - NET 43
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ชีววิทยา O & A - NET 44
ชีววิทยา  O & A - NET 44
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ชีววิทยา O & A - NET 45
ชีววิทยา  O & A - NET 45
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ชีววิทยา O & A - NET 46
ชีววิทยา  O & A - NET 46
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.3 MB
ชีววิทยา O & A - NET 47
ชีววิทยา  O & A - NET 47
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.72 MB
ชีววิทยา A - NET 41
ชีววิทยา  A - NET 41
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ชีววิทยา A - NET 42
ชีววิทยา  A - NET 42
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.42 MB
การแปรค่าการวิจัยการสอน
การแปรค่าการวิจัยการสอน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.5 KB
ชีววิทยา A - NET 43
ชีววิทยา  A - NET 43
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.5 MB
ชีววิทยา A - NET 44
ชีววิทยา  A - NET 44
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ชีววิทยา A - NET 45
ชีววิทยา  A - NET 45
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ชีววิทยา A - NET 45
ชีววิทยา  A - NET 45
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ชีววิทยา A - NET 46
ชีววิทยา  A - NET 46
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ชีววิทยา A - NET 47
ชีววิทยา  A - NET 47
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.46 MB
ชีววิทยา A - NET 47
ชีววิทยา  A - NET 47
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.46 MB
ชีววิทยา A - NET 48
ชีววิทยา  A - NET 48
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.02 MB
โปรตีน
โปรตีน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
กรดนิวคลีอิก
กรดนิวคลีอิก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 911.33 KB
ภาพรวมของการสลายอาหารระดับเซลล์
ภาพรวมของการสลายอาหารระดับเซลล์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 972.33 KB
ลูกโซ่หายใจ
ลูกโซ่หายใจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
OXIDATIVE PHOSPHORYLATION
OXIDATIVE PHOSPHORYLATION
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 1
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 702.43 KB
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 2
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 3
การสืบพันธุ์ระดับเซลล์ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
พลังงานชีวิต
พลังงานชีวิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ปฏิกิริยาแสง
ปฏิกิริยาแสง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 802.39 KB
ปฏิกิริยาคาร์บอน
ปฏิกิริยาคาร์บอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 952.9 KB
กลไกการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4
กลไกการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช C4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 971.08 KB
กลไกการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM
กลไกการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ปัจจัยจำกัดในการสังเคราะห์ด้วยแสง
ปัจจัยจำกัดในการสังเคราะห์ด้วยแสง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก
ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
มัลติเปิลแอลลีล
มัลติเปิลแอลลีล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
พอลิยีน
พอลิยีน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 909.24 KB
โครงสร้างของดีเอ็นเอ
โครงสร้างของดีเอ็นเอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.07 MB
โครงสร้างของโครโมโซม
โครงสร้างของโครโมโซม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
การถอดรหัสพันธุกรรม
การถอดรหัสพันธุกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
การแปลรหัสพันธุกรรม
การแปลรหัสพันธุกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.14 MB
แนะนำพันธุวิศวกรรม
แนะนำพันธุวิศวกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 986.21 KB
ขั้นตอนพันธูวิศวกรรม
ขั้นตอนพันธูวิศวกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.8 MB
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
แบบทดสอบ PAT 2 (ชีววิทยา)
แบบทดสอบ PAT 2 (ชีววิทยา)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.69 KB
แบบทดสอบ Pre O-NET ปี 54
แบบทดสอบ  Pre  O-NET ปี 54
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 700 KB
แนวข้อสอบ O-NET วิชา วิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2552
แนวข้อสอบ O-NET   วิชา วิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2552
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB