ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 (อ่าน 355) 16 ก.ย. 62
ประกาศตารางสอบกลาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25612 (อ่าน 994) 03 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรก (อ่าน 390) 24 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ป (อ่าน 516) 21 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโ (อ่าน 445) 13 มิ.ย. 62
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการโรงเรียนประชารัฐฯ (อ่าน 315) 31 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการโรงเรียนประชารัฐฯ (อ่าน 303) 29 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว โคร (อ่าน 635) 24 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษ (อ่าน 524) 14 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนได้เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร (อ่าน 547) 13 มี.ค. 62
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 496) 15 ก.พ. 62
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ปีการศึ (อ่าน 645) 24 ม.ค. 62
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1260) 05 ก.ค. 61
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 651) 08 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 513) 07 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 709) 30 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน SMT โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 901) 15 มี.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกงาน (อ่าน 769) 05 ม.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกเคมี (อ่าน 832) 17 พ.ย. 60
ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกเคมี (อ่าน 688) 16 พ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนเคมี (อ่าน 1036) 10 พ.ย. 60
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 1374) 10 พ.ย. 60
ประกาศตารางสอบและห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 992) 29 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ (อ่าน 696) 21 ก.ค. 60
ประกาศตารางสอบและห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 791) 06 ก.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ปีกา (อ่าน 1173) 09 มี.ค. 60
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 1105) 08 ก.พ. 60
ราคากลาง (อ่าน 771) 14 พ.ย. 59
ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้สอน (อ่าน 1024) 01 พ.ย. 59
ประกาศเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 975) 16 มิ.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 1069) 13 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 1038) 11 พ.ค. 59
เผยแพร่นวัตกรรม เรื่องการทำของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น (อ่าน 1460) 05 พ.ค. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้สอน (อ่าน 1105) 02 พ.ค. 59
การประชุมเตรียมความพร้อมสู่ ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนในฝัน (อ่าน 1071) 06 มี.ค. 59
คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย (อ่าน 1080) 24 ก.พ. 59
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 (อ่าน 1167) 03 ก.พ. 59
การประชุมในการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬา จชต.ปี 59 (อ่าน 1064) 02 ก.พ. 59
กำหนดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน (อ่าน 1061) 04 ม.ค. 59
การพัฒนาและกิจกรรมการเยียวยาครู บุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตทักษิณ สงขลา สพม.16 (อ่าน 1234) 07 ต.ค. 58