ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 1 ปี 2521
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.05 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 2 ปี 2522
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.15 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 3 ปี 2523
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.4 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 4 ปี 2524
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.05 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 5 ปี 2525
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.72 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 6 ปี 2526
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 320.6 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 7 ปี 2527
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.92 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 8 ปี 2528
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.51 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 9 ปี 2529
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.34 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 10 ปี 2530
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.01 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 11 ปี 2531
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.51 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 12 ปี 2532
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.89 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 13 ปี 2533
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.9 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 14 ปี 2534
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 579.86 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 15 ปี 2535
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 16 ปี 2536
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.64 KB
ศิษย์เก่าจะนะชนูปถัมภ์ รุ่นที่ 17 ปี 2537
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.77 KB
จบช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2553
จบช่วงชั้นที่ 3  และ  4 ปีการศึกษา 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.04 KB
จบช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2554
จบช่วงชั้นที่ 3  และ  4 ปีการศึกษา 2554
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.21 KB
จบช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ปีการศึกษา 2555
จบช่วงชั้นที่ 3  และ  4 ปีการศึกษา 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.82 KB
ระเบียบและข้อบังคับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจะนะชนูปปถัมภ์ พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB