ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นห้องพักนอน
ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.92 KB
ตาราง ปปช 01
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.28 KB