ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
แนวทางการคัดเลือกห้องเรียนประกันคุณภาพ โดยใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 851.97 KB 146394
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 125 KB 148106
คำอธิบายและผลการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 20.45 KB 157543
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 146657
แนวข้อสอบ o-net วิชาภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 146573
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 146467
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 266.03 KB 146435
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 146758
เอกสารข้อสอบ onet เรื่อง สถิติ statistics RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 146580
เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์มโครงงาน ตามรอยพระยุคลบาท Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 146765
โครงสร้างห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท Word Document ขนาดไฟล์ 44.69 KB 146481
เอกสารการอบรม
คู่มือการตั้งค่า Google Apps For Education Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 147018