ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
แนวทางการคัดเลือกห้องเรียนประกันคุณภาพ โดยใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 851.97 KB 246935
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 125 KB 249222
คำอธิบายและผลการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 20.45 KB 249594
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 247054
แนวข้อสอบ o-net วิชาภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 248751
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 247064
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 266.03 KB 247023
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 247083
เอกสารข้อสอบ onet เรื่อง สถิติ statistics RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 247016
เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์มโครงงาน ตามรอยพระยุคลบาท Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 246975
โครงสร้างห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท Word Document ขนาดไฟล์ 44.69 KB 247024
เอกสารการอบรม
คู่มือการตั้งค่า Google Apps For Education Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 247765