ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
แนวทางการคัดเลือกห้องเรียนประกันคุณภาพ โดยใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 851.97 KB 139002
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 125 KB 140515
คำอธิบายและผลการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 20.45 KB 148763
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 139270
แนวข้อสอบ o-net วิชาภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 139185
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 139081
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 266.03 KB 139049
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 139370
เอกสารข้อสอบ onet เรื่อง สถิติ statistics RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 139190
เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์มโครงงาน ตามรอยพระยุคลบาท Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 139379
โครงสร้างห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท Word Document ขนาดไฟล์ 44.69 KB 139094
เอกสารการอบรม
คู่มือการตั้งค่า Google Apps For Education Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 139415