ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารวิชาการ
แนวทางการคัดเลือกห้องเรียนประกันคุณภาพ โดยใช้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 851.97 KB 146403
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 125 KB 148115
คำอธิบายและผลการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง Word Document ขนาดไฟล์ 20.45 KB 157567
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.63 MB 146665
แนวข้อสอบ o-net วิชาภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 146574
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 146474
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 266.03 KB 146436
เอกสาร o-net วิชา ภาษาอังกฤษ #1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 146759
เอกสารข้อสอบ onet เรื่อง สถิติ statistics RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.08 MB 146587
เอกสารทั่วไป
แบบฟอร์มโครงงาน ตามรอยพระยุคลบาท Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 146772
โครงสร้างห้องเรียนตามรอยพระยุคลบาท Word Document ขนาดไฟล์ 44.69 KB 146482
เอกสารการอบรม
คู่มือการตั้งค่า Google Apps For Education Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 147025