ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
23 กุมภาพพันธ์ คณะกรรมการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดยมี
นายสงวน  ศรีสุข นางมาลีย์  ใจภักดี และนางสุนีย์  สิทธิธนะ มาเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 1139 ครั้ง