รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
เลขที่ 64 หมู่ 3 ถ.สงขลา-นาทวี   ตำบลคู  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130
เบอร์โทรศัพท์ (074)890-505 เบอร์แฟกส์ (074)890-506
Email : chanachanu1@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :